Informácie

Kde na ostrove Pag nájdete informačné centrum, voľne dostupnú sieť WiFi na pripojenie na internet, alebo vhodný supermarket pre rodinný nákup.

Informačné centrá

Informačné centrum Novalja Jedno z pekných informačných centier na ostrove Pag nájdete v meste Novalja. Jeho priestory sú nové, priestranné a s klimatizáciou. Nájdete v ňom veľa informácií o zaujímavostiach ostrova, ponuky výletov, predpovede...

Free WiFi zóny

Takisto na ostrove Pag sa zvyšuje počet miest, kde sa môžete voľne pripojiť na internet. Niektoré sú označené logom Free WiFi hotspot Croatia. Väčšinou však označenie nemajú a možnosť pripojenia tak zistíte až na...